Πληροφορίες για το Επίδομα Γέννησης

Νομοθετικό Πλαίσιο

N. 4659/2020 (ΦΕΚ Α΄ 21), Άρθρα 1 - 14
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ11 οικ. 8523/236/18-02-2020 (ΦΕΚ Β΄ 490)
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ11 οικ. 13242/461 (ΦΕΚ Β' 1039) - Tροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Δ11 οικ. 8523/236/18-02-2020 (ΦΕΚ Β΄ 490)
N. 5092/2024 (ΦΕΚ Ά 33/04.03.2024), Άρθρα 29 - 32

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΟΠΕΚΑ
Α.Α.Δ.Ε.