Πληροφορίες για το Επίδομα Γέννησης

Νομοθετικό Πλαίσιο

N. 4659/2020 (ΦΕΚ Α΄ 21), Άρθρα 1 - 14
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ11 οικ. 8523/236/18-02-2020 (ΦΕΚ Β΄ 490)

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εργασίας
ΟΠΕΚΑ
Α.Α.Δ.Ε.